Project Management as a Service

 Projecten komen en gaan. Een productieorganisatie heeft niet voldoende personeel (en is niet altijd georganiseerd) om (te veel) projecten uit te voeren: niet altijd project managers beschikbaar en ook niet een specifieke aanpak hiervoor gedefinieerd. Kwaliteit en op tijd opleveren blijken vaak een grotere opgave dan gedacht, met als gevolg dat het project duurder uitvalt dan begroot.

          Productieorganisaties moeten zich concentreren op hun kernactiviteit: productie!         

Veranderings- en/of verbeteringsprojecten vereisen speciale aandacht en grondig begrip van de Project Management processen. Projecten kunnen enorm profiteren van ad-hoc beschikbare, flexibele, ervaren en professionele gespecialiseerde Project Management & Control die 'kind aan huis' zijn bij uw organisatie . O.a. voor planning, stakeholder management, aansturen van leveranciers, etc.

 Hoe mooi zou het zijn...  

   Om een flexibele pool van projectleiders die uw bedrijf van binnen en van buiten kennen in te kunnen zetten? 

   Om nieuwe projecten te starten en daarbij governance en een consistente manier van werken vanaf dag één te hebben? 
   Geen vaste maar variabele kosten voor project personeel, die beschikbaar zijn wanneer nodig?

   Een onafhankelijke, objectieve projectleider die interne en externe project leveranciers beheert? 

   Om altijd real-time rapportage & dashboard voor het management en stakeholder beschikbaar hebben?

Agelerate introduceert: Project Management as a Service!

Always quality, Always there!

   Wij maken het mogelijk om uw strategie executie (en de daarbij horen de programma's en projecten) vanuit de lange termijn te plannen en te sourcen

   We werken volgens een standaard aanpak met fasering, rapportage en goedkeuringsprocessen volgens uw wensen en methodiek

   Wij introduceren (voor zover niet aanwezig) onze project tooling voor portfolio planning, resource planning, en operationele aansturing van de projecten.

   We verzorgen flexibel extra capaciteit dmv (Agelerate interne) recruiting en onboarding (ontzorging!)


PMaaS Componenten

Business Case: 10 projecten

Stel dat dit is hoe uw projectenomgeving eruitziet:
10 projecten die tegelijkertijd worden uitgevoerd:

   Projecten 1 - 3 worden beheerd door 3 van uw eigen projectmanagers.

   Project 4 en 5 worden beheerd door een receptioniste en de PA van de MD.

   Projecten 6 - 10 worden beheerd door 4 externe ingehuurde projectmanagers.

 

10 personen in de rol van projectmanager beheren deze projecten.

Misschien heeft u een soort methodologie? en misschien zelfs sjablonen? De kans is groot dat al deze mensen hun eigen voorkeursmanier van werken gebruiken en uw projecten beheren in spreadsheets, met verschillende formats en mogelijk zelfs verschillende terminologieën. En wat rapportage betreft, vindt u mogelijk verschillende statusupdate-rapporten, verschillende betekenissen voor de termen 'laat', 'risico' en 'escalatie vereist'.

Niet één project goed uitgevoerd,
​maar alle projecten!

Agelerate levert!

   Kennis: ervaring, lessen geleerd

   Proces: PMI- en Prince II-gebaseerde ondersteuning & supervisie / managementprocessen + fasering aangepast op uw organisatie

   Resourcing: wij selecteren gecertificeerde Project Managers en zorgen voor onboarding (indien gewenst vinden wij ook ander schaars ICT personeel als architecten of SW engineers)

   Standaarden: templates (indien niet beschikbaar), standaardrapporten, issues management, etc. meestal tool-driven (geautomatiseerd)!

   Overzicht:  vanuit onze project portfolio management tooling of uw systemen

   Kwaliteit:  onze project professionals worden gemonitored vanuit onze Agelerate stuurgroep, die onderdeel wordt van uw stuurgroep. Interne audits zijn onderdeel van onze manier van werken.

Business Case: Agelerate PMaaS

Na het toepassen van de grondige implementatieaanpak van Agelerate met lokale onboarding(!) ziet de nieuwe situatie er als volgt uit voor 10 gelijktijdig lopende projecten:

   Projecten 1-10 worden beheerd door 7 professionele gecertificeerde projectmanagers.

    Alle projecten, documentatie en communicatie worden bijgehouden in een consistente professionele online projectplanning en projectmanagementtool.

   Alle vereiste managementdashboards en -rapporten zijn real-time en altijd up-to-date beschikbaar voor senior management voor volledige controle en besluitvorming over welk project prioriteit heeft, extra aandacht vereist of moet worden geannuleerd.

 Resultaten:  

Kwaliteit: ; Snelheid: ; Kosten: -; Betrouwbaarheid en Controle:

Controle

Project Dashboards, standaard rapportages, real-time beschikbaar

Hybride

Agelerate's partners leveren on-site hands-on project managers, terwijl Agelerate partner Projectman de (voordelige) remote krachten levert vanuit Tsjechië. 

Teamwork

Omdat Agelerate haar collega's nauw laat samenwerken binnen de PMaaS zal nog meer synergie en efficientie gevonden worden

Flexibiliteit

Het bijschakelen van project managers is de verantwoordelijkheid van Agelerate. Dit kan binnen dagen geregeld zijn vanwege onze grote pool met gecertificeerde project managers