Primaned

Primaned is een adviesbureau gespecialiseerd in project controls voor projecten in o.a. infrastructuur, constructie & engineering, petrochemische industrie, farmaceutische industrie en overheid.

Project Controls is het deel van projectmanagement dat project- en procesgegevens modelleert, monitort, analyseert en visualiseert om inzicht in het project, programma of portfolio te creëeren. Dit resulteert in een betere besluitvorming, zodat maximale waarde voor de klant ontstaat.

Primaned biedt naast het leveren en implementeren van in de markt zeer bekende producten zoals Oracle Primavera P6 ook uitgebreid advies en ondersteuning op het gebied van projectbeheersing in planning en risico.

Primaned Academy

De Primaned Academy leidt op in Project Controls. Project Controls, in Nederlands vrij vertaald als projectbeheersing, is een vrij recent vakgebied en internationaal sterk in opkomst. Organisaties richten zich steeds meer in als matrixorganisatie en werken projectmatig. Om goed projecten te kunnen beheersen is een strategie nodig, en hierbinnen is het goed opleiden van medewerkers een belangrijk onderdeel.

Geïntegreerde aanpak
Project Controls behelst onder andere het plannen van werk binnen een tijdsperiode. Daarnaast wordt er gekeken naar hoe materiaal en medewerkers kunnen worden ingepland. Wanneer er sprake is van een verandering, moet hier op geanticipeerd kunnen worden en moet er zo nodig worden bijgestuurd. Eventuele risico’s hebben effect op de haalbaarheid van de project-doelstellingen, en daarmee ook op de planning en eventuele aansturing. Onze opleidingen hebben een geïntegreerde aanpak van de planning en de omliggende kennisgebieden als uitgangspunt.

Ons opleidingsaanbod
Onze opleidingen kunnen los of binnen een opleidingstraject gevolgd worden. Al onze modules richten zich op de competenties die noodzakelijk zijn voor een Project Controls Professional. Al onze opleidingen zijn samengesteld door academici, die naast docent ook werkzaam zijn als consultant, in samenwerking met onze eigen praktijkgerichte Project Controls Consultants en Engineers. Op deze manier hebben we praktische, theoretisch onderbouwde, pragmatische opleidingen ontwikkeld.

Met onze partners leveren een bijdrage aan de constante ontwikkeling van onze diensten en oplossingen


Word ook partner!


Partner worden